Nietypowe ściany działowe z płyt g-k. Ściany łukowe i regały z płyt