Czy spółdzielnia mieszkaniowa może wykorzystać opłaty eksploatacyjne członków spółdzielni do spłacenia swoich długów?

Czy spółdzielnia mieszkaniowa może wykorzystać opłaty eksploatacyjne członków spółdzielni do spłacenia swoich długów?

24 sierpnia, 2015 aktualności 0

Rzecznik Praw Obywatelskich jest zdania, że obecnie obowiązujące przepisy nie chronią członków spółdzielni mieszkaniowych oraz osób nie będących wprawdzie członkami, lecz posiadającymi tytuły prawne do lokali w ramach spółdzielni mieszkaniowej, przed odpowiedzialnością za długi spółdzielni, które są efektem głównie podjęcia przez spółdzielnię ryzykownej działalności inwestycyjnej.


Source: murator

Share