RPO chce zmian w zwolnieniu od PIT wydatków na cele mieszkaniowe

RPO chce zmian w zwolnieniu od PIT wydatków na cele mieszkaniowe

15 września, 2015 aktualności 0

Obecnie obowiązujące przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uwzględniają w katalogu wydatków na cele mieszkaniowe kwot wniesionych do spółdzielni jako wkład mieszkaniowy w związku z nabyciem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub na rzecz Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Rzecznik Praw Obywatelskich chce zmiany przepisów w tej kwestii.


Source: murator

Share