Prawidłowy montaż okna w połaci dachu. Kołnierz uszczelniający z dodatkową termoizolacją