Co zrobić, gdy dom został wybudowany niezgodnie z projektem budowlanym? Kiedy mamy do czynienia z samowolą budowlaną?

Co zrobić, gdy dom został wybudowany niezgodnie z projektem budowlanym? Kiedy mamy do czynienia z samowolą budowlaną?

9 stycznia, 2017 aktualności 0

Jeśli dom został zbudowany niezgodnie z projektem budowlanym, a odstępstwa od projektu budowlanego mają charakter istotny, organ nadzoru budowlanego nakłada na inwestora obowiązek sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego. Zaniechanie przez inwestora tej procedury skutkuje wszczęciem postępowania, związanego z samowolą budowlaną.


Source: murator

Share