Czym jest projekt budowlany zamienny? Co powinien zrobić inwestor w przypadku odstępstw od zatwierdzonego projektu domu?

Czym jest projekt budowlany zamienny? Co powinien zrobić inwestor w przypadku odstępstw od zatwierdzonego projektu domu?

22 lutego, 2017 aktualności 0

Projekt budowlany zamienny należy sporządzić gdy zaszło odstąpienie od warunków określonych w pozwoleniu na budowę. Taki obowiązek nakłada na inwestora organ budowlany. Dokument ten powinien uwzględniać zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót budowlanych. W opracowaniu wymienione są też czynności lub roboty budowlane, które należy wykonać w celu doprowadzenia inwestycji do stanu zgodnego z prawem.


Source: murator

Share