Ograniczenie pracy biura ARTPROJEKT w związku z COVID do dnia 16.11.2020